Flitskrediet aanvragen ? Let op!

AFMAFM en Nibud waarschuwen voor flitskredieten
Toezichthouder AFM constateert dat nog niet alle aanbieders van kortlopende kredieten zich aan de nieuwe regelgeving houden en waarschuwt consumenten alleen in zee te gaan met ondernemingen die de juiste vergunning hebben. “Een aantal aanbieders van zogeheten flitskrediet biedt mogelijk zonder vergunning krediet aan en rekent in sommige gevallen hele hoge tarieven.”

728x90

Lening aanbieders moeten voldoen aan de regels en vergunningseisen

Deze aanbieders zijn er door de AFM inmiddels op gewezen dat ze moeten voldoen aan de regels en vergunningseisen. “Indien hieraan niet wordt voldaan, kan dat leiden tot sancties”, aldus de toezichthouder.
Sinds 1 juni van dit jaar zijn de regels voor consumentenkrediet veranderd. Hierdoor vallen kredieten met een looptijd van minder dan drie maanden voortaan ook onder de regels. Zo mag niet meer dan een wettelijk bepaald maximum aan rente en kosten in rekening gebracht worden (op dit moment 16% per jaar). Ondernemingen die zulke kredieten aanbieden, moeten daar voortaan ook een vergunning voor hebben, behalve als de vergoeding die zij in rekening brengen, onbetekenend is, en dus heel laag. Op de website van de AFM kan de consument checken of een onderneming een vergunning heeft.

Lening Verstrekkers Kiezen Eieren Voor Hun Geld

Het Nibud constateert dat sommige aanbieders hun aanbod hebben aangepast. Die vragen nu extra geld voor bepaalde diensten, zoals een garantiestelling, een advies over verzekeringen en het snel overboeken van het geld. Daarnaast rekenen ze forse boetes. Het Nibud vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wijst nadrukkelijk op alternatieven voor flitskredieten, zoals roodstand. “Dit is een voordeliger optie”, aldus het Nibud.